ROZUMBRADA 2024

26.03.2024

Tradiční březnovou aktivitou školní družiny je soutěžní vědomostní klání ROZUMBRADA.

Žáci prvních až pátých tříd měli za úkol „vyluštit“ na svých pracovních listech úkoly např. z matematiky, českého nebo anglického jazyka, prvouky apod.
Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, obdržely malou sladkost a vítězové na  prvních třech místech i věcnou cenu.
Nejlépe se s kvízem popraly a umístily na prvním, druhém a třetím místě tyto děti: 1. třída – Nina Wiltschová, Amálka Foltinová a Gábinka Medunová.  2. třída –  Zuzka Řezáčová, Štěpán Hladný a Nina Spáčilová. 3. třída – Dominik Vrábel, Bára Žilová a Liduška Klézlová. Společná kategorie 4. a 5. tříd – Daniel Jiříček, Hedvika Mizerová a Lara Subhia.

Tato akce byla podpořena grantem města Odry.

S. Boháčová, vychovatelka ŠD