Rovná šance

21.10.2011

joomplu:2869Čtvrteční dopoledne bylo v ZŠ Odry Komenského pojato velice slavnostně. V říjnu totiž končí projekt ROVNÁ ŠANCE. Tento projekt byl zahájen k 1.11.2008 a trval 3 roky.  Byl zaměřen na 3 skupiny dětí.

První skupinu tvořili žáci se specifickými poruchami učení. K nim díky projektu mohl pravidelně docházet asistent pedagoga, který jim v hodinách pomáhal. Druhou skupinou byli žáci „šikovní“ neboli ti, kterým učivo nedělá žádné problémy. Jsou to žáci, kteří se naopak k probíranému učivu rádi dovědí něco navíc a zapojují se do různých soutěží a olympiád.
loga_eu_esf_ms_op

Tyto děti se zúčastnily během uplynulých let hned několika soutěží např. Logická olympiáda, Genius Logicus, Brloh, Dětská šifrovací liga, soutěže v ZOO Ostrava atd. Poslední skupinou byli předškoláci ze souciokulturně znevýhodněného prostředí. Tyto děti nenavštěvují mateřskou školu a často mívají problémy při vstupu do první třídy. Proto byli jejich rodiče osloveni, že mohou navštěvovat tuto přípravnou třídu. Děti se zde učily rozvíjet své předmatematické představy, grafomotoriku, pozornost i paměť. Docházely zde vždy 2x v týdnu po celý školní rok.

Teď však projekt končí a s tímto byla spojena i závěrečná konference konaná ve čtvrtek 20.10.2011. Na tuto konferenci dorazil také pan místostarosta Ing. Libor Helis a referentka Odboru kultury a školství paní Bc. Alena Buczková. Tímto jim také děkujeme za účast a milou společnost. Po krátkém seznámení s projektem se začalo s oceněním našich žáků. Ti s námi totiž celé 3 roky spolupracovali. Společnými silami jsme se snažili co nejvíce rozvinout jejich dovednosti a znalosti. Právě za tuto spolupráci jsme jim chtěli poděkovat. Proto dostali hned několik dárků a upomínkových předmětů. Celé setkání splnilo veškerá očekávání jak u vedení, tak i žáků naší školy.

Mgr. Simona Gassmannová

Nebyly nalezeny žádné obrázky