Rodilí mluvčí do škol

02.06.2015

loga esf eu ms op

Rodilí mluvčí do škol – vzdělávací kurzy na míru pro žáky základních škol, pedagogické a vedoucí pracovníky základních škol a školských zařízení z dotčených krajů

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. získalo finanční podporu z Evropského sociálního fondu na realizaci projektu Rodilí mluvčí do škol, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a nabízí zdarma vzdělávací aktivity.

Také naše škola se zapojila do tohoto projektu. Původně měli rodilí mluvčí zpestřit výuku německého a anglického jazyka už v září roku 2014, ale bohužel se výuka realizuje až od března 2015. Na naši školu pravidelně každé pondělí dojíždí pan Richard Wenzel Melichar John, vyučující německého jazyka, a pan Christos Panagopoulos na jazyk anglický. Richard je mladý usměvavý Němec z Erfurtu. Krásnou němčinou baví žáky osmých a devátých tříd svými historkami, hrami, ale i mluvnickými cvičeními. Kromě svého rodného jazyka ovládá i základy češtiny, perfektně mluví anglicky, španělsky a dalšími dvěma jazyky. Může cestovat kamkoli, nemá jazykovou bariéru. Na to by měli naši žáci myslet, aby se cizí jazyk stal pro ně předmětem zájmu. Určitě se to vyplatí. Chris je velký světoběžník, narodil se v Řecku, vystudoval v Anglii, bydlí ve Francii a momentálně učí angličtinu žáky 6.-9. tříd. Je to člověk přátelský, usměvavý, vytvářející pozitivní klima ve třídě.

Výuka se týká většiny žáků druhého stupně. Naší snahou je umožnit žákům kontakt s rodilým mluvčím, zvýšit jejich motivaci a zároveň posílit smysluplnost jazykového vzdělávání a také rozšířit jejich kulturních znalosti. Především počítáme s tím, že se žáci zdokonalí v konverzaci.

Přes počáteční ostych se studenti zapojili do výuky bez problémů. S uvedenými lektory se nám spolupracuje dobře a rádi bychom ve vzájemně přínosné spolupráci pokračovali i nadále.

http://www.gymnaziumhello.cz/cs/projekty/rodili-mluvci-do-skol

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

Nebyly nalezeny žádné obrázky