Projektový den ve škole

21.06.2021

V pondělí 21. 6. nás čekal „Psí den“ s ukázkou canisterapie. Cílem žáků prvního ročníku bylo seznámit se s chovem a péčí o psa, názorně pozorovat stavbu zvířete, ukázat si důležitost psí pomoci v každodenním životě handicapovaných lidí a možnosti rekonvalescence. 
Po úvodním seznámení nám paní chovatelka představila pejska, předvedla pokyny poslušnosti, přivolání, ale i zábavné dovednosti, které pejsek ovládá. Děti si mohly vyzkoušet, zda je pejsek poslechne stejně jako svou chovatelku. Po vodítkové dráze s balančními prvky žáci zkoušeli prvky canisterapie – polohování. V závěru vyučování si všichni vyrobili svého pejska.
Celý projektový den se moc vydařil a děti si ho užily.

Mgr. Václava Honyšová, tř. uč. 1. B

Nebyly nalezeny žádné obrázky