Projekt ZŠ Komenského – zavádění ICT do výuky

04.09.2013

loga ict

Jak jistě všichni víte, byla naše škola – ZŠ Odry, Komenského 6, úspěšná se svým projektem „ Zavádění ICT do výuky“ v rámci programu ROP NUTS II Moravskoslezsko.

Díky tomuto projektu škola získala potřebné finanční prostředky, které nám umožnily zrealizovat některé naše plány.

Byla zrekonstruována počítačová učebna( 11 PC, server, síťová tiskárna, nábytek ). Byly vybudovány přípojky k internetu, které jsou nyní ve všech třídách školy. Pedagogičtí pracovníci pak ještě mohou využívat Wi-Fi síť ve sborovně školy. Aby se co možná nejvíce zlepšila kvalita výuky, byly pro potřeby školy pořízeny 4 interaktivní tabule – 2 pro druhý stupeň a 2 výškově stavitelné tabule pro I. stupeň. Pro potřeby pedagogů bylo pořízeno celkem 32 kusů notebooků, což jistě přispěje ke zkvalitnění jejich práce. Pro družinu a pro administrativní účely bylo z tohoto projektu nakoupeno ještě dalších 7 kusů PC.

Díky tomuto projektu jsme mohli spustit I-školu.I-Škola.cz je univerzální online školský informační systém, umožňující každé škole vést elektronickou agendu a plně využívat moderní informační technologie ve výuce a při komunikaci školy mezi pedagogy, s žáky, rodiči a okolím. Nabízíme Vám možnost využít služeb tohoto systému, který je dostupný z našich www stránek. Věříme, že přispěje ke zlepšení  vztahu mezi školou, žáky i rodiči.

ZŠ Odry, Komenského 6