„KOLA A LYŽE, K SOBĚ BLÍŽE“

29.08.2013

Na základě rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia(EŘV) ze dne 20. června 2013 jsme obdrželi oznámení o schválení našeho projektu „Kola a lyže, k sobě blíže“. Projekt budeme realizovat se Základní školou v partnerském městě Kuznia Raciborska (Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka).
loga euroregionu silesia
Uvedený projekt byl schválen k financování z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika s maximální výší dotace 15 802,22 EUR (cca 395.000,-Kč).

Projekt začíná v září 2013 a končí v červnu 2014. Hlavním cílem projektu je organizace dvou týdenních kurzů. Na ten první , cyklistický odjedou naši žáci již v pondělí 16. září do polského města Kuznia Raciborska, kde budeme celý týden na kole poznávat krásy a kulturu našeho družebního města. V měsíci lednu či únoru pak přijedou polští žáci na týdenní lyžařský kurs, který absolvují s našimi žáky v nedalekém středisku HEI park v Tošovicích. Součástí projektu je rovněž tvorba česko-polsko-anglického obrázkového slovníku se základními frázemi a slovy se sportovní tématikou a rovněž v závěrečné fázi proběhnou dvě výstavy fotografií z obou akcí, první výstava se uskuteční v Odrách, druhá v Kuznii Raciborskiej. Všichni se těšíme na společné chvíle a na společný projekt s polskou školou.

Projekt je spolufinancován z prostředků EU.