Přijímací zkoušky na maturitní obory

04.05.2020
  • Žáci, kteří se hlásí na střední školy s maturitou, budou konat přijímací zkoušku v termínu, který určí ministerstvo školství. Zatím se předpokládá, že tento termín bude v průběhu měsíce června.
  • Žáci budou mít na rozdíl od pravidel z času před epidemií pouze jeden pokus. Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu. Tímto důvodem je nejčastěji nemoc.
  • Žáci budou zkoušku skládat na škole, kterou na přihlášce uvedli jako první v pořadí.
  • Výsledky tohoto pokusu se dozví i druhá vybraná škola žáka.
  • Žáků přijde v dostačeném předstihu poštou dopis, ve kterém budou pozvání na přijímací zkoušky.
  • Do 8 dnů od konání zkoušky školy vyvěsí na svých webových stránkách výsledky přijímacího řízení.
  • Do 5 dnů od rozhodnutí školy, musí žák odevzdat zápisová lístek na školu, na kterou je přijat.
  • Pokud je žák už přijat na obor s výučním listem a čeká ještě na rozhodnutí o přijetí na obor maturitní, počká s odevzdáním zápisového lístku až do doby, než škola s maturitním oborem zveřejní výsledky. (Na škole s učebním oborem mu musí zatím „držet místo“).

V případě jakýchkoliv dotazů k přijímacím zkouškám se obraťte na výchovného poradce naší školy pana učitele Marinova: petr.marinov@komenska.com