Zápis do 1. tříd

30.04.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis na naší školu se uskuteční v termínu dle školského zákona od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 formou vyplněné přihlášky zaslané na adresu školy (rodiče mohou posílat žádosti během celého dubna).

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti písemně následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (ID datové schránky 28usfwk )
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!)
  • poštou na adresu školy
  • osobní podání do kanceláře školy – denně od 8.00-12.00 hodin, popřípadě v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě na tel. 556 730 237 nebo 739 069 159.

Tiskopisy ke stažení najdete na stránkách školy: www.komenska.com nebo Vám je vytiskneme v kanceláři školy denně od 8.00-12.00 hodin.

  • Pokud dítě nastupuje v řádném termínu, vyplňujete 2 formuláře: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Zápisový lístek + přiložte prostou kopii rodného listu dítěte.  Týká se i dětí odročených z loňského roku!
  • Pokud vyřizujete pro dítě odklad, vyplňujete pouze Žádost o odklad školní docházky + je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny + potvrzení dětského lékaře.

Děkujeme Vám předem za důvěru. Až se současná krize ve společnosti v souvislosti s koronavirem uklidní a vyřeší,  rádi se s Vámi i Vašimi dětmi setkáme u nás ve škole. Těšíme se na Vás.

Vedení ZŠ Odry, Komenského 6

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání naleznete ZDE.

Zápisový lístek naleznete ZDE.

Žádost o odklad povinné školní docházky naleznete ZDE.

Hravá cvičení pro předškoláčky naleznete ZDE.