Namaluj mi  svět

16.06.2022

Teplé počasí nás doslova vytáhlo z družiny ven. Družinové děti i letos 16. června kreslily barevnými křídami na asfaltový povrch našeho školního dvoru na téma :  ,, Namaluj mi svět“. Každý si zde našel svůj plácek a ztvárnil svoji představu o všem, co nás obklopuje. Fantazie dětí je nekonečná, proto všechny namalované obrázky byly krásné a měly své kouzlo. Jako vždy bylo velmi těžké určit toho nejlepšího malíře. Nikdo však neodešel s prázdnou, všichni si zasloužili odměnu. Zvláštní odměnu si odnesly děti,  které  byly  vyhodnoceny. Všem vítězům gratulujeme.

1. třída:       Martinec B.              Sadilová E.                 Žilová B.

2. třída:       Chlevišťan A.            Subhia L.                    Moholivets I.

3. třída:        Pelc S.                       Havrlantová A.          Tomášková E.

4 -5.třída :    Orság S.                    Pelc T.                         Salach J.

Tato akce byla spolufinancována grantem města Odry.

Za vychovatelé
Pazderková Hana