DEN DĚTÍ

16.06.2022

Ve středu 1. června proběhla již tradiční akce DEN DĚTÍ. Všichni žáci 1. – 4. tříd se po velké přestávce sešli na školním hřišti. Po úvodním přivítání a rozdání kartiček na sběr razítek to vypuklo. Děti se rozběhly na 14 stanovišť, kde například skákaly v pytli, luštily šifru podle Morseovy abecedy, poslepu kreslily obrázek, skákaly přes švihadlo, lovily rybičky nebo pomocí stříkací pistole shazovaly pyramidu z kelímků. Děti byly opět moc šikovné a kartičky se rychle plnily. Nakupování v našem obchůdku je vždy trochu „divoké“. Díky štědrosti rodičů našich prvňáčků bylo naštěstí i letos z čeho vybírat. Touto cestou bych ještě jednou chtěla moc poděkovat rodičům dětí: Szajnová Karolína, Osadníková Laura, Pavelkovi Sofie a Simon, Bučková Ellen, Foltin Ondřej, Jakobová Evelyn, Lev Patrik, Martinec Bruno, Žilovi Bára a Kryštof, Plaček Viktor, Klimková Simona, Polonyi Laura, Vondráčková Sabina, Sadilová Ellen, Matějová Emílie, Barša Michal a Vrábel Dominik. Velmi si Vaší pomoci vážíme. Na bohatou fotodokumentaci se podívejte na web naší školy.
Tato akce byla spolufinancována z grantového řízení města Odry.

Šumberová Mirka