Na „ Komendu“ bezpečně na kole

24.04.2012

Jelikož jsme již dlouhou dobu přemýšleli o tom, jak motivovat naše žáky, aby používali při cestě do školy ty nejvhodnější a nejšetrnější(ve vazbě na životní prostředí) způsoby dopravy, rozhodli jsme se podat grantovou žádost do Nadace partnerství, do programu Na zelenou- „ Bezpečné cesty do škol“. Paní Janošová z odboru rozvoje města nás na tento dotační titul upozornila, a protože byla správná doba pro podání grantu, tak jsme žádost sepsali. Překvapením bylo, když nám o měsíc později zavolali z Nadace partnerství, že naše škola uspěla a že jsme získali 72.000,- Kč na projekt pod názvem „ Na Komendu „ bezpečně na kole.

Zde přinášíme několik základních informací o tomto programu (převzato z www.nadacepartnerstvi.cz): „Projekt Bezpečné cesty do školy je inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky na více než dvaceti pražských základních školách. Na jejich základě vznikl spoluprací o.s. Pražské matky, Nadace Partnerství, a o.s. Oživení ucelený celorepublikový projekt, který má školu provést cestou od prvního setkání s dětmi a jejich rodiči až ke konkrétním změnám dopravního prostředí v okolí školy.
Svou podstatou je projekt bezpečnostní inspekcí. Bezpečnost zde přitom neposuzují pouze odborníci, ale i ti, kteří komunikace používají, v našem případě zejména děti.

Hlavním cílem projektu je předcházet nehodám, tedy dosáhnout na silnicích, kde se pohybují děti, takových úprav, které by minimalizovaly riziko dopravních nehod. Větší bezpečnost na cestách do školy zároveň umožňuje rodičům nechat své děti volněji se pohybovat, což zvyšuje počet žáků chodících do školy pěšky či jezdících na kole. Omezování jízd autem snižuje i znečištění ovzduší, což má příznivý vliv na zdraví dětí. Stejně příznivě na jejich zdraví působí chůze jakožto forma zdravého pohybu. V neposlední řadě projekt posiluje aktivní a účinnou dopravní výchovu a podněcuje zájem o věci veřejné. Samotným obsahem projektu je připravit za účasti dětí, rodičů a pedagogů podklady pro takovou úpravu komunikace, která by vyhovovala potřebám dětí. Dospělý, ač odborník, nemívá totiž jasnou představu o tom, jak se dítě v dopravním provozu cítí a co jej znevýhodňuje a omezuje. Na tyto aktivity navazuje vytváření školních plánů mobility“. 

Naším konkrétním cílem bude vypracování studie dopravním architektem, do které veškeré podklady obdrží od žáků školy, zákonných zástupců i pracovníků školy. Tyto informace budeme získávat dotazníkovým šetřením. Studie má za úkol zmapovat nebezpečná a riziková místa v okolí školy a navrhnout jejich možné úpravy s cílem, aby se stala bezpečnějšími pro ty, kteří je každodenně používají. Dále bychom chtěli vybudovat krytý přístřešek se stojany na kola, který budeme situovat do areálu školního dvora. Celý projekt si dává za úkol zvýšit počet dětí, jež se budou do školy dopravovat na kole, koloběžce apod. Projekt je jednoletý, končí v prosinci 2012, ale my již teď víme, že budeme žádat o pokračování i roce 2013, což je dle zásad programu Na zelenou možné.

logo_nadace_partnerstvi