Magic English

21.06.2013

joomplu:7649V úterý 18. června jsme pozvali všechny třeťáky, čtvrťáky a páťáky, které baví angličtina, na již tradiční akci „ Magic English “ – pro neangličtináře to znamená „ Kouzelná angličtina“. Tuto soutěž organizujeme pro děti I. stupně s cílem překonat strach z mluvení v cizím jazyce a myslíme, že se nám to daří. Do letošní soutěže se přihlásilo celkem 26 odvážných žákyň a žáků.

Děti měly postupně za úkol představit se, u „Bílé paní“ přednesly básničku či zazpívaly písničku, u „Slaměného panáka“ pak dokazovali svou slovní zásobu, museli se představit , „Harry Potter“ jim připravil jednoduchý poslech a u Jacka Sparrowa odpovídaly na jednoduché otázky. V každé kategorii jsme sice vyhodnotili nejlepší tři, ale pro nás byli vítězi všichni, proto všichni dostali certifikát o účasti a sladkost.

Nebyly nalezeny žádné obrázky