Hledá se nový Komenský

02.04.2023

28. března se na naší škole po kratší odmlce uskutečnil projektový den s názvem Hledá se nový Komenský, který u příležitosti výročí narození tohoto významného člověka umožnil našim žákům vyzkoušet si, co obnáší taková hodina v pozici učitele. Několik odvážlivců z II. stupně tak čelilo mnohdy nelehké výzvě. Své spolužáky museli nejen něco naučit, případně zopakovat již probrané učivo, ale také je zaujmout a udržet si kázeň, což, připusťme si, není vždy úplně snadný úkol. Proto se většina z nich na tento den velice poctivě připravovala. Pro své spolužáky si připravili mnohdy zajímavé úkoly a některé z hodin byly opravdu velice vydařené, pestré a pro žáky zajímavé a inspirativní. Zúčastněným žákům tak patří zasloužená pochvala!!!

Sandra Baršová