Rozumbrada 2023

02.04.2023

Ani jsme se nenadáli a děti opět usedly ke stolům, nažhavily mozkové závity a pustily se do řešení více či méně zapeklitých otázek, úkolů a rébusů v celodružinové soutěži ROZUMBRADA.

Děti řešily jednotlivé úkoly dle své věkové kategorie. Z každé této kategorie vzešli tři nejlepší „řešitelé“, kteří byli odměněni hezkou cenou. I ostatní děti, které se soutěže zúčastnily, ale neumístily se na stupních vítězů, byly oceněny sladkou odměnou.

Stupně vítězů letos obsadili tito žáci: V kategorii prvních tříd to jsou Zuzana Řezáčová, Štěpán Hladný a Kamil Velocha. Ze druhých tříd si nejlépe vedli Dominik Vrabel, Laura Polonyi spolu s Bárou Žilovou a Veronika Šedivá. Mezi třeťáky byli nejlepší Daniel Jiříček, Jana Juřicová a Lara Subhia. Společnou kategorii čtvrtých a pátých tříd obsadili Sebastian Pelc, Matěj Dratnal a Alena Dubovská.

Tato akce byla podpořena grantem města Odry.

S. Boháčová, vychovatelka ŠD