DEN ZEMĚ

24.04.2023

V pátek 21. dubna byl u nás ve škole ve znamení DNE ZEMĚ. Pro naše nejmladší děti z 1. a 2. tříd jsme jako každoročně připravili „Branně-ekologickou vycházku“ . Počasí se umoudřilo a procházka byla skvělá. Každá třída jako celek dostala k vypracování pracovní list. Po 11 hodině jsme se sešli na dětském hřišti a zhodnotili naše dopoledne. Všechny zúčastněné děti dostaly pochvalu a sladkou odměnu.

Tato akce byla spolufinancována z grantového řízení města Odry.

Podívejte se na bohatou fotodokumentaci.

Šumberová M.