Categories: Informace rodičům

Možnost bezhotovostních plateb

Oznamujeme všem rodičům možnost provést platbu za některé školní akce (například zájezdy do divadel, výjezdy do zahraničí, lyžařské kurzy, kurzy plavání, školy v přírodě, ozdravné pobyty v Itálii apod.) b e z h oskéhoského 609/6, 742 35 Odry t o v o s t n ě. Účet školy je : 22533801/0100 Jako variabilní symbol uvádějte […]

Celý článek
Strana 3 of 4