Těžiště v matematice

23.04.2024

Proč na kružítku  drží a točí se papírový trojúhelník kouzelníka Čendy? „Protože kružítko je zapíchnuté přesně uprostřed,“ odpovídá Eliška J.. „A pomocí matematiky můžeme najít toto přesné uprostřed,“ vysvětluje paní učitelka. Jak se nazývá toto přesné místo? Střed, těžítko……. těžiště! Následovalo kreslení libovolných trojúhelníků, nalezení středů stran a nakonec těžnic a těžišť. Potom proběhlo vystřihování, lepení a vyřezávání trojúhelníků. První, kdo se stal kouzelníkem, byla Adriana M., a poté se k ní přidávali další a další žáci  z 6.A.Většina žáků  byla překvapená, že jejich kouzlo fungovalo, i přes potíže s rýsováním. 

Mgr. Jana Gřešková