Bobřík informatiky 2023

24.11.2023

V měsíci listopadu proběhla na naší škole již potřetí celostátní předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství, Bobřík informatiky. Soutěž byla realizována v rámci hodin informatiky, a to formou online testu, ve kterém žáci odpovídali na otázky z oblastí informatického myšlení a digitální gramotnosti. Díky tomuto způsobu realizace se do soutěže úspěšně zapojilo celkem 229 žáků. Letos došlo k jistým změnám v pravidlech soutěže, a tak se soutěžilo v celkem čtyřech, namísto loňských pěti, kategoriích. U kategorie Junior (9. ročník) se také letos nově vyhodnocuje celostátní pořadí, do kterého jsme se rozhodli zapojit prvních deset soutěžících s nejlepším výsledkem, aby naši nejúspěšnější soutěžící získali zpětnou vazbu, jak se jim dařilo nejen v rámci naší školy. Nejúspěšnější řešitele dle jednotlivých kategorií naleznete níže.

Kategorie Mini (4. ročník)

 1. Tadeáš Luděk Jošt
 2. Ondřej Klézl
 3. Adam Chlevišťan
 4. Maksym Horin
 5. Beáta Karolová

Kategorie Benjamin (5. – 6. ročník)

 1. Vítek Trčka
 2. Michal Žák
 3. Vladislav Jamer
 4. Kryštof Kučera
 5. Michal Varga

Kategorie Kadet (7. – 8. ročník)

 1. Linda Küllerová
 2. Eliška Ballerová
 3. Nikola Martinec
 4. Karolína Gletová
 5. Stella Marie Čejková

Kategorie Junior (9. ročník)

 1. Tereza Medunová
 2. Kira Dymkova
 3. Viktorie Fojtíková
 4. Markéta Šindlerová
 5. Adam Moussa

Uvedení soutěžící byli na slavnostním vyhlášení, které proběhlo 23. 11., odměněni diplomy a rovněž odměnami, mezi kterými se objevily mimo jiné bezdrátová sluchátka, powerbanka a flash disky. Za možnost takto štědře ocenit soutěžící děkujeme panu Janu Pavelkovi, který do soutěže věnoval jeden z flash disků a také vedení školy za poskytnutí finančních prostředků na pořízení dalších odměn.

Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, za jejich aktivitu a zápal při vyplňování soutěžních otázek. Protože soutěž v kategoriích pro základní školy nemá další kola (krajské a celostátní), nezbývá nám nic jiného než se těšit na jejich výkony v rámci příštího ročníku soutěže.

Za vyučující informatiky,

Mgr. Tomáš Kubíček
koordinátor soutěže