Beseda o sluchu – JSEM JEDNO UCHO

04.04.2023

Ve čtvrtek 20. dubna se uskutečnily pro žáky 2.stupně dvě besedy o sluchu. Navštívily nás dvě mladé dámy ze spolku JSEM JEDNO UCHO, z.s., který má sídlo ve Frýdku – Místku. Organizace se stará o neslyšící a  nedoslýchavé spoluobčany, pořádá pro ně akce a také seznamuje širokou veřejnost, s jakými problémy se potýkají neslyšící.  Veronika a Anička seznámily žáky s tím, jak se žije lidem s poruchami sluchu, jak důležitý a nenahraditelný je sluch jako smysl. Poutavou a interaktivní formou zapojily děti do problematiky. Za správné odpovědi v kvízových otázkách dostali výherci ceny, mimo jiné jedinou knihu s příběhy, ze které mohou číst i neslyšící. Žáci se dozvěděli mnoho informací o sluchu, jak je důležité chránit si sluch, nepoškozovat ho zbytečně hlasitými produkcemi.  V naší republice má různé stupně postižení sluchu okolo 500 000 spoluobčanů. Ztráta sluchu je totiž v pořadí závažnosti handicapů hned na 2.místě za mentálním postižením.

Děkujeme Veronice a Aničce za zajímavé přiblížení života s handicapem a přejeme hodně zdraví.

Mgr. Alexandra Reptová