Školička nanečisto

04.04.2023

            V průběhu března a dubna jsme pořádali pro předškolní děti a jejich rodiče již tradiční „Školičku nanečisto“. Celý cyklus měl čtyři lekce, které byly tematicky zaměřené (O veliké řepě, Velikonoce, Berušky, Škola). Každé setkání bylo zpestřeno rozmanitými úkoly např. na grafomotoriku, prostorovou orientaci, číselnou řadu do 7, geometrické tvary, barvy, robotiku apod. Předškoláčci se ve školním prostředí neztratili a při práci se svými budoucími učitelkami byli velmi šikovní a aktivní. Na závěr byl každý odměněn pamětním listem a knížkou pro předškoláka. Na webu naší školy se můžete podívat na bohatou fotodokumentaci z každé lekce.      

Děkujeme všem zúčastněným rodičům za velký zájem a ochotu strávit se svými dětmi ve škole pár odpoledních hodin.

Mgr. Petra Pobočková a Mgr. Václava Honyšová