Beseda o holocaustu

12.12.2012

joomplu:6144V rámci projektu Světlo paměti jsme k nám do školy pozvali paní Janu Hlávkovou, která je lektorkou „Vzdělávání o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům“. A nebyla sama, přivezla si s sebou pana ing. Michaela Salomonoviče, pro něhož slovo holocaust znamená osobní prožitek.

Tato akce, uskutečněná v úterý 27. listopadu, mohla proběhnout díky sponzorskému daru firmy Mateiciuc. Zájemci z řad žáků devátých a osmých tříd zaplnili učebnu s interaktivní tabulí. V první části jsme zhlédli prezentaci připomínající historii Židů, především rozmáhající se antisemitismus konce 19. a začátku 20. století, který vyvrcholil během II. světové války hromadným vyvražďováním Židů, ale také jiných menšin ve vyhlazovacích koncentračních táborech.

Druhá hodina našeho setkání patřila panu Salomonovičovi. Vzpomínal na dobu svého dětství, ve které prožíval ústrky a nesmyslné zákazy, jimž byli Židé vystaveni. Velmi emotivní bylo vypravování o tom, kdy jako osmiletý kluk nastoupil se svou maminkou, otcem a mladším bratrem strastiplnou cestu po lágrech v Evropě.

Je dobře, když mladší generace vyslechne vzpomínky těch starších – a ty nebudou zapomenuty, aby se podobné hrůzy v dějinách neopakovaly. „Ono někdy k triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic.“

Mgr. Zdenka Fialová ZŠ v Odrách, Komenského ulice

Nebyly nalezeny žádné obrázky