Adaptační pobyt třídy 6. B

29.09.2023

Začátek školního roku 2023/2024 znamená pro třídu 6. B mnoho změn. Kolektiv sice opustil jeden žák, který odešel na gymnázium, ale získal pět žáků nových. Došlo také ke změně na postu třídního učitele. Proto za účelem stmelení kolektivu vyrazila naše třída v úterý 26. 9. 2023 okolo osmé hodiny ranní v doprovodu třídního učitele a paní psycholožky Mgr. Petry Chytilové pěšky od školy na plánovaný adaptační pobyt na Pohoři. První aktivita probíhala už po cestě nahoru, kdy žáci, rozlosovaní do družstev, hledali indicie potřebné k uhodnutí tajenky.

Následně jsme se ubytovali v Domečku na Pohoři (v areálu bývalé fary) a byl zahájen program, vedený paní psycholožkou, zahrnující aktivity na stmelení kolektivu. Žáci tak poznávali své nové spolužáky, třídní učitel své nové žáky a došlo mimo jiné také na přípravu, nácvik a následné předvedení několika scének.

Po obědě – boloňských špagetách, které jsme si společně uvařili, následoval úklid a polední klid. Poté paní psycholožku přijel vystřídat pan učitel Marek Lukáš a třída tak v doprovodu dvou kantorů vyrazila na místní hřiště oddávat se různým sportovním aktivitám a odpočinku.

Následovalo několik dalších stmelovacích aktivit a také opékačka, kdy si každý z účastníků měl možnost připravit k večeři špekáčky, hermelíny a jako dezert později také maršmelouny. Po večeři přišel čas na stezku odvahy, kterou většina žáků hodnotí jako zlatý hřeb adaptačního kurzu, a také na shrnutí prvního dne pobytu, v rámci kterého byla vyhlášena zmíněná soutěž v družstvech (hledání indicií) a předány sladké odměny. Poslední aktivitou dne bylo promítání filmu za pojídání popcornu a také dobrot, které si žáci na kurz přinesli sami.

Středa 27. 9. začala balením zavazadel pro odvoz do Oder a snídaní, dovezenou z Oderské pobočky pekárny Illík. Po snídani ještě proběhl kvíz o třídním učiteli, aby svého třídního žáci ještě více poznali. Po kvízu dostali všichni sladkou odměnu, poté jsme společně a důkladně uklidili chatu a vyrazili zpět k naší škole v Odrách.

Děkuji žákům za bezproblémový průběh pobytu a jejich rodičům za spolupráci. Děkuji paní psycholožce Petře Chytilové a panu učiteli Marku Lukášovi za pomoc s organizací a zajištěním kurzu. Také děkuji Marceli Vlčkovi, Tomáši Hluchníkovi, Janě Samkové, Josefu Plašilovi a dalším za přípravu a realizaci stezky odvahy a Marii Trličíkové s Tomášem Hluchníkem za pomoc s transportem nejrůznějších věcí.

Věřím, že si všichni účastníci kurz užili a budu se těšit na další podobné akce v budoucnu.

Mgr. Tomáš Kubíček, třídní učitel třídy 6. B