Placení ŠD

04.10.2023

Vážení rodiče,
poplatek za školní družinu je 100,- měsíčně. Školné je potřeba uhradit vždy měsíc dopředu, tzn. do konce října uhradit 9,10,11 / 2023. Platbu je možné uskutečnit osobně v kanceláři školy (popřípadě s pomocí paní vychovatelky), nebo převodem z účtu. Číslo účtu : 22533801/0100 . Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte a zkratku ŠD

Šumberová M.