Změna placení družiny o hlavních prázdninách

07.02.2017

Směrnice školní družiny

1. Provoz školní družiny o hlavních prázdninách zajišťuje střídavě naše škola a škola Pohořská první tři týdny v červenci od 6:00hodin do 15:00hodin.
2. Vychovatelé obou škol mají připravený program v souladu s ŠVP . Jeden den v týdnu jedou děti na celodenní výlet.
3. Děti mohou přicházet do školní družiny do 9:00hodin. Pořádající škola zajistí dětem obědy ve školní jídelně.
4. Úplata za školní družinu v daném období činí 30,-Kč na dítě a den.
5. Tato směrnice je v souladu s §14 vyhlášky o Zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb.

V Odrách dne 1.9.2016