Zabezpečení počítače a internetu

31.05.2016

Ve čtvrtek 26.května se uskutečnila avízovaná přednáška pro zájemce z řad rodičů na téma Zabezpečení počítačů, telefonů a tabletů vašich dětí. Obsahem byly ukázky z YOU TUBE (youtubeři, videa z her), na kterých bylo demonstrováno, proč je potřeba starat se o zabezpečení počítače a internetu. Následovala praktická ukázka, jak si vytvořit uživatelské účty a nastavit rodičovskou kontrolu pro děti a také aplikaci pro telefony/tablety, která se zabývá podobnými věcmi.

Lektorem přednášky byl pan Bc. Alexandr Dresler, který se školou spolupracuje v oblasti rizikového chování žáků a společně s ním pořádáme besedy pro žáky na témata: Rizika spojená s častým užíváním počítačů a internetu (7.ročník) , Drogy, závislosti a práce streetworkera (8.ročník) a Právní odpovědnost mladistvých (9.ročník).

Pokud bude zájem ze strany rodičů, můžeme tuto přednášku zopakovat opět v příštím školním roce. V budoucnu chystáme pro rodiče zpřístupnit prezentaci na dané téma.

Alexandra Reptová, školní metodik prevence

Nebyly nalezeny žádné obrázky