Workshopy pro MŠ Čtyřlístek

03.04.2022

V měsíci březnu proběhly na naší škole dva workshopy pro děti z MŠ Čtyřlístek Odry, kterých se dohromady zúčastnilo 24 dětí. Dne 11. března navštívily naši školu děti z MŠ Pohořská a následně 18. března děti z MŠ Sokolovská.
Obsahem obou kreativně pojatých workshopů byla tvorba rastrové grafiky v prostředí jednoduchého grafického programu Tux Paint. Děti se nejprve seznámily s prostředím programu a vyzkoušely si jeho nejdůležitější nástroje. Následně si každé z dětí s použitím programu vytvořilo obrázek dle vlastní fantazie. Díla, která hodnotíme jako velmi zdařilá, byla později dětem doručena přímo do školek ve fyzické podobě.

Věříme, že si mladí účastníci workshop užili, a těšíme se na případné další setkání na půdě naší školy.

Workshop byl uskutečněn v rámci pětileté udržitelnosti projektu „Rekonstrukce dvou učeben a vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Komenského v Odrách“.
Za ZŠ Odry na  Komenského ulici,

Mgr. Tomáš Kubíček

Nebyly nalezeny žádné obrázky