Workshop pro ZŠ a MŠ Vražné

14.02.2020

Dne 12. 2. proběhl na naší škole již čtvrtý workshop, týkající se kreativní práce s výpočetní technikou, pro žáky vzdělávacích institucí z Oder a blízkého okolí. Tentokrát nás navštívilo 14 žáků ZŠ a MŠ Vražné. Byl pro ně připraven workshop týkající se základů počítačové grafiky. V rámci kreativně pojatého workshopu  se žáci seznámili s prostředím jednoduchého grafického editoru Tux Paint, vyzkoušeli si jeho nejdůležitější nástroje a následně v prostředí editoru samostatně vytvořili obrázek dle vlastní fantazie. Žáci byli velmi šikovní, což se projevilo zejména při tvorbě vlastních obrázků. Výtvory, které hodnotíme jako povedené, budou žákům v nejbližších dnech doručeny ve fyzické podobě.

Workshop byl uskutečněn v rámci pětileté udržitelnosti projektu „Rekonstrukce dvou učeben a vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Komenského v Odrách“.

Děkujeme ZŠ a MŠ Vražné za plodnou spolupráci a věříme, že si žáci workshop užili a že budou mít z vlastních výtvorů radost.

Za ZŠ Odry Komenského,
Bc. Tomáš Kubíček

Nebyly nalezeny žádné obrázky