Workshop pro MŠ Čtyřlístek

10.01.2020

Dne 8. 1. navštívilo naší školu 10 dětí z MŠ Čtyřlístek Odry. Byl pro ně nachystán workshop, týkající se základů počítačové grafiky. V rámci kreativně pojatého workshopu byli účastníci seznámeni s prostředím jednoduchého grafického editoru Tux Paint, vyzkoušeli si jeho nejdůležitější nástroje a následně v prostředí editoru samostatně vytvořili obrázek dle vlastní fantazie. Díla, která hodnotíme jako velmi zdařilá, děti v nejbližších dnech obdrží ve fyzické podobě.

Workshop byl uskutečněn v rámci pětileté udržitelnosti projektu „Rekonstrukce dvou učeben a vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Komenského v Odrách“.

Věříme, že si mladí účastníci workshop užili a těšíme se na případné další setkání na půdě naší školy.

Za ZŠ Odry Komenského,
Bc. Tomáš Kubíček

Nebyly nalezeny žádné obrázky