Vzdělávání žáků 7. A mimo školu

17.12.2023

Ve středu 6. 12. 2023 jsme se rozhodli vzdělávat jinou formou na jiném místě. Z nabídky vzdělávacích aktivity Dolní oblasti Vítkovic jsme zvolili enviromentální výchovu a finanční gramotnost. V prvním případě bylo vzdělávání zaměřeno na udržitelný život, ochranu životního prostředí, obnovitelné zdroje a uhlíkovou stopu. Druhá skupina se zabývala hospodařením s financemi, tvorbou rozpočtu, příjmovou a výdajovou stránkou. Obě vzdělávací aktivity probíhaly formou workshopů. Po vyčerpávajícím učení se jsme navštívili obchodní centrum Forum Nová Karolína, kde jsme patřičně nasávali vánoční atmosféru nákupem vánočních dárků nebo jen zhlédnutím výzdoby a dekorací.

Mgr. Richard Blaževič