Velikonoční školička

19.04.2019

V úterý 16. dubna 2019 jsme se s dětmi setkaly v poslední školičce nanečisto. Velikonoce, jaro a mláďata se prolínala do všech činností. Děti vybíraly obrázky, které patří k Velikonocům, skládaly je do řad podle diktátu, poznávaly zvuky zvířat, obtahovaly tvary vajíček a vystřihovaly své fotografie.

Na závěr byly odměněny pochvalným listem a upečeným velikonočním vajíčkem. Společně jsme lekce zhodnotili a rozloučili jsme se s přáním, abychom se v úterý 23. dubna 2019 setkali při zápisu dětí do 1. tříd.

Všem rodičům a dětem děkujeme za pravidelnou účast.       

p. uč. Šmatelková, Dorotíková

https://www.youtube.com/watch?v=XEF2ZOlyELY