Vánoční výstava ZŠ v Odrách na Komenského ulici

03.12.2015

joomplu:13440V letošním předvánočním čase naše škola přichystala vánoční výstavu, kde jsou prezentovány výtvarné práce našich žáků. Výstava byla slavnostně otevřena 25. listopadu vernisáží v městském informačním centru a potrvá do 21. prosince 2015.

Návštěvníci zde však neuvidí zlatavou a červenozelenou klasiku, na jakou je většina z nás zvyklá. Celá výstava je zvláštní a jedinečná ve svém barevném pojetí, neboť je zahalena do stříbrné, modré a bílé barvy. V první výstavní síni můžeme obdivovat práce dětí prvních až pátých tříd pod vedením jejich třídních učitelek. Uprostřed této místnosti jsou zavěšeny „hvězdy splněných přání“, na něž mohou návštěvníci vepsat svá přáníčka a prosby. Ve druhé místnosti jsou k vidění vánoční dekorace, vytvořené žáky šestých až devátých tříd. Jejich výtvory vznikaly v rámci pracovních činností pod vedením paní učitelky Mgr. Karoliny Žákové a v hodinách výtvarné výchovy, kterou vede naše výborná výtvarnice – paní učitelka MgA. Soňa Hubová, jež je i hlavní koordinátorkou celé výstavy. K návštěvě expozice srdečně zveme všechny, kteří chtějí načerpat příjemnou adventní náladu nebo se nechat inspirovat k tvorbě vlastní vánoční výzdoby doma.

Za pomoc při realizaci výstavy a přípravě vernisáže patří velký dík vedení naší školy, školní jídelně, pracovnicím městského IC, panu učiteli Mgr. D. Matyášovi a paní Mgr. H. Jakubíkové za hudební podbarvení vernisáže a všem vyučujícím, kteří vedli a podporovali děti při jejich práci.

Pokud by měl někdo zájem zakoupit si některé vystavené výtvory, bude tak moci učinit v sobotu 12.12. 2015, kdy se uskuteční městský vánoční jarmark, na kterém nebude chybět náš „komenďácký“ stánek s dalšími vánočními dekoracemi. Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme všem poklidný adventní čas.

Nebyly nalezeny žádné obrázky