Vánoční vystoupení žáků 4. B

16.01.2023

V úterý  20.12. děti ze 4. B přivítaly v průběhu dopoledního vyučování všechny žáky 1. stupně. Důvodem bylo vánoční vystoupení, které nacvičily v hodinách hudební výchovy a českého jazyka. V úvodu Adélka Strnadová  všechny přivítala  básničkou s přáním hezkých vánočních svátků, následoval tanec děvčat na píseň ,,Hádej“ z pohádky ,,O dvanácti měsíčkách“ a  Elizabeth Popovová  zahrála na klavír koledu  ,,Půjdem spolu do Betléma“. Na závěr  všichni ze 4. B zahráli  pohádku  ,,Vánoční příběh“ a zazpívali  si společně  s ostatními vánoční koledy. I přes absenci některých postav z důvodu jejich nemoci  nakonec děti  vše zvládly na 1*.

Tř. uč. 4.B, K. Lebánková