Tělesná výchova pro děti ze školky ve škole

30.01.2023

Dne 18. 1. jsme se rozhodli připravit pro děti z mateřské školy hodinu tělesné výchovy. Dorazily děti z jednoho oddělení Mateřské školy na Pohořské ulici. Do tělesné výchovy se jich zapojilo zhruba 20. Na úvod byly po představení vyučujícího seznámeny s obsahem hodiny. Hodina byla zaměřena na gymnastická cvičení, konkrétně kotoul vpřed.  Po celou dobu vyučovací hodiny děti cvičily na gymnastickém koberci. Po rozcvičení, ve kterém se děti zahřály, připravily klouby, šlachy a vazy, začala nejdříve teoretická část nácviku kotoulu vpřed. Po důkladném vysvětlení principů, zásad a bezpečnosti, si děti vyzkoušely skok z bedny (tři díly) do sportovní duchny. Po orientaci v prostoru, vyzkoušení si podložky skokem do ní, začal nácvik kotoulu vpřed. Některé děti byly zdatnější a zvládaly toto cvičení, jiní s dopomocí učitele. Po ukončení hodiny děti ze školky měly možnost zhlédnout tělesnou výchovu zaměřenou na gymnastiku v hodině žáků 2. A.