Tandemové cvičení našich žáků s dětmi MŠ

21.03.2023

V březnu jsme se opět rozhodli pozvat děti z Mateřské školy Čtyřlístek Odry na společné sportování. Využili jsme možnosti tyto děti zařadit do hodiny tělesné výchovy žáků 3. tříd, která se realizovala ve sportovní hale. Podobnou vyučovací hodinu již absolvovali naši třeťáci o týden dříve. Tato hodina byla zaměřena na překážkovou dráhu.  Byly vytvořeny čtyři běžecké překážkové dráhy a vždy soutěžili současně 4 žáci. Nejlepší ze čtveřice získával dva body, při shodném doběhu pouze bod. Děti z mateřské školy sledovaly starší, kteří vybíhali před nimi, a mohly tak sledovat, jak se překážková dráha zdolává. Před samotným zahájením hlavní části vyučovací jednotky předcházelo rozcvičení a zahřátí s hudbou. Společná aktivita se podařila a závěrečnou výzvou bylo absolvování celé dráhy “hadem”, kdy se všichni sportovci v každé běžecké dráze museli spojit rukama a celou trasu absolvovat, aniž by se rozpojili či shodili nějakou z překážek. Mile nás mezi dětmi různého věku překvapila společná kooperace, komunikace a odhodlání tuto výzvu zvládnout. Těšíme se zase na další společné sportovní setkání.

                                              Mgr. Richard Blaževič a Mgr. Petra Pobočková