Tandem prvňáčků s deváťáky

19.05.2024

Ve čtvrtek 16.května čekalo na naše prvňáčky pohybově zážitkové dopoledne. Žáci 9.A proměnili areál Zámeckého parku na hrací plochu s 12 stanovišti, na kterých se zhostili role průvodců malých školáků. Prvňáčci si procvičili své znalosti z matematiky, čtení a prvouky, vyzkoušeli si střelbu z luku do terče, střelbu z NERF pistole na plechovky, hod míčkem na cíl, skákání v pytli, štafetový běh, chůzi poslepu, základní ošetření raněného, překonávání opičí lanové dráhy apod. Že jsou děti šikovné a pohybově zdatné, o tom jsme nepochybovali. Co nás však mile překvapilo, byla jejich vzájemná spolupráce. Deváťáci předvedli, že dokážou velmi dobře komunikovat s malými prvňáčky, ti zase důvěřovali svým starším spolužákům a pod jejich vedením překonávali všechny nástrahy celé trasy. Pohodové dopoledne jsme společně zakončili sladkou odměnou ve formě točené zmrzliny. Všem patří velká pochvala za přípravu a nasazení při plnění úkolů.

Mé díky patří p. uč. Zdeňkovi Lakomému za supr spolupráci!

Děkujeme SVČ Odry za zapůjčení NERF pistolí a terčů s šípy.

Mgr. Petra Pobočková