Spaní ve školní družině

07.07.2022

Červnové spaní ve školní družině je již letitá tradice. Sešli jsme se v úterý 28.6. 2022. Vlastní program začal v 18.00 hodin v naší školní družině. Každý si vybral sobě příjemné místo a vytvořil si z polštářů, dek a spacáků pelíšek. Po nachystání pelíšků a snězení dobrot od rodičů se děti odebraly na školní hřiště, kde se věnovaly zábavným hrám, především velkým nadšením byl fotbal, kde se k nám připojili i dospěláci. Pan ředitel Hendrych, pan Hájek, pan Rozkopal a pan Mikoška, tím to dostalo tu správnou atmosféru. Pak jsme poseděli u ohně, opekli špekáčky a osvěžili se šťavnatým melounem. Nechyběla ani stezka odvahy, potmě putování útrobím školy s úkoly. Spokojeni a trochu již ospalí jsme podnikli noční hygienu a hajdy do pelíšků. Do spacáků jsme zalezli kolem 11 hodiny a chvilku jsme si ještě povídali. Myslím, že jsme si akci všichni užili a všem dětem patří velká pochvala za ukázněné chování. Chtěla bych touto cestou poděkovat mamince paní Pelcové za upečení výborného koláče, a všem paním kuchařkám za připravenou snídani. Pro paní vychovatelky bylo největší odměnou to, že se akce dětem líbila – jejich slovy:  ,, Bylo to super“.

Tato akce byla spolufinancovaná grantem města Odry.

Za  vychovatelé :  Pazderková Hana a Boháčová Simona.