Soutěž mladých zoologů

06.12.2023

Dne 9. 11. se žáci naší školy, konkrétně povinně volitelného předmětu – semináře z chemie a přírodopisu, zúčastnili přírodovědné soutěže v ZOO Ostrava. Letošním tématem byly evropské šelmy a naši žáci se s tímto tématem a velkou konkurencí poprali statečně. Soutěžila celkem tři družstva a nejlepší z našich družstev obsadilo pěknou 28. pozici z téměř 200 soutěžících. Zbylá družstva skončila také v první polovině, což považujeme za úspěch.

Žáci si celý den užili, zkusili si cestovat hromadnou dopravou a mohli si v klidu projít celou ZOO Ostrava.

Mgr. Petr Staněk