Slavnostní zahájení školního roku

19.09.2023

Letošní školní rok jsme zahájili přivítáním 440 žáků , mezi nimiž bylo i 46 nových prvňáčků. Těm přejeme splnění jejich očekávání, aby si ve škole našli nové kamarády, aby se tady cítili dobře a bezpečně, chodili do školy rádi a celý rok měli krásné, pozitivní a motivující slovní hodnocení. Každému prvňáčkovi byla slavnostně předána motivační medaile s uvítacím listem, a pak už zasedli do třídy Rybiček, Námořníků či Astronautů. Také jsme přivítali nové žáky z okolních vesnic, kteří k nám nastoupili především do 6. tříd, a nezapomněli jsme i na nové zaměstnance.  

Letošní rok jsme my, pedagogové, tematicky nazvali „Když se chce, všechno jde“, aneb „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“.

Co se nám podařilo přes prázdniny? Proběhla výměna osvětlení ve všech třídách malé budovy, na krčku, v malé i velké tělocvičně. Pořídili jsme nové lavice v učebně fyziky, nové skříně pro novou techniku v počítačové učebně a vymalovali kuchyň. Díky uskutečněné zakázce malého rozsahu máme nové notebooky, chromebooky a Ipady.

A co konkrétního v letošním roce připravujeme? Pokračujeme s realizaci Šablon IV., kdy nás čeká projektová výuka ve škole i mimo školu, zážitková pedagogika, vzdělávání s využitím nových technologií. Škola se v letošním roce zapojí do aktivity „Skutečně zdravá škola“, kdy se chceme zaměřit na školní kuchyň a jídelnu. Z mezinárodních aktivit nás návštíví skupina slovenských žáků z Bystričan již v září u nás ve škole, na duben chystáme setkání Slovanských učitelů a v červnu přivítáme skupinu studentů z Francie. Žáci budou moci vyjet na exkurzi do Berlína, deváťáci budou mít možnost vycestovat do Chorvatska. V zimě pojedeme na lyžařské kurzy a celoročně bude probíhat sportovní soutěž O školní sportovní pohár. Začátkem února chystáme opět tradiční školní ples, proběhne Den otevřených dveří a spousta dalších akcí a aktivit (viz školní bulletin a www.komenska.com).

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i nadále budou pomáhat nejen vyučující, ale i asistenti (na škole jich v letošním roce bude pracovat 17), dále speciální pedagog, školní psycholog. Pokračujeme také s individuální a skupinovou prací s nadanými dětmi ve všech ročnících naší ZŠ.

Dovolte nám, abychom všem našim žákům, zaměstnancům školy i všem zákonným zástupcům popřáli úspěšný a ničím nerušený školní rok, dobré studijní výsledky a hlavně pevné zdraví.

                                                                                             Vedení školy