Slavnostní ukončení projektu I-Talk

19.07.2017

Ve čtvrtek 22. června jsme pozvali naše bývalé i současné studenty, kteří se zúčastnili I-TALC kempů, rodiče a zástupce našeho zřizovatele na slavnostní ukončení našeho tříletého mezinárodního projektu I-TALC.

Po shlédnutí zajímavé prezentace nazvané „ Naše tříletá cesta“ jsme předali drobné dárky a pamětní listy všem, kteří se zúčastnili projektových aktivit. Poté se mohli samotní účastníci projektu podělit s ostatními o to, co jim projekt přinesl a v čem viděli jeho hlavní přínos. Doufáme, že hlavně zkušenosti získané v průběhu projektu někteří ještě v budoucnu využijí.

Děkujeme všem účastníkům projektových aktivit za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i města. Moc děkujeme těm, kteří nám pomáhali a podporovali nás.

Největší poděkování patří kolegům Janě Olšinové, Alexandře Reptové, Lence Bedecsové, Lence Rudolfové a panu řediteli Josefu Hladnému. Více o celém projektu na www.i-talc.eu a fotografie ze setkání na www.komenska.com.

Radek Hendrych

Nebyly nalezeny žádné obrázky