ŠKOLA V PŘÍRODĚ

30.05.2022

Konečně se třeťáci dočkali, po dvou letech omezení to letos vyšlo! V pondělí 23. května 2022 odjeli do překrásné přírody Beskyd, přesněji Velkých Karlovic. Ubytovali se v PENZIONU GAUDEAMUS se svými spolužáky. Každý den byl pro ně připraven zajímavý program. Dopoledne hodinu věnovali výuce matematiky nebo českého jazyka. Prvouku měla připravenou naše paní asistentka Ivetka, která se také věnuje studiu lesnictví. Zavítali na Elingerovu kardio stezku  v blízkém lese, navštívili Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích, kde se dozvěděli zajímavé informace o místních obyvatelích, žijících v minulosti. Největší zájem děti projevily o návštěvu Dětského a Vodního světa. Zde dováděly, užívaly si a odvážlivci zkusili jet na tobogánu. Na závěr pobytu nesměla chybět noční stezka odvahy s baterkami. To bylo strachu! Ale nakonec všichni vše zvládli. Sešla se zde správná parta třeťáků, která si zaslouží pochvalu, získali medaile za vítězství a trička s nápisem ŠKOLA V PŘÍRODĚ- VELKÉ KARLOVICE -2022. Doufáme, že si v budoucnu vzpomenou, kde byli na konci třetí třídy.

Třídní učitelky:
L. Šmatelková a M. Dorotíková

Další fotodokumentace na třídních webech 3.A a 3.B