Seznamy žáků 1. tříd

29.08.2016

Seznam žáků 1.A
Školní rok 2016/2017 – Mgr. Lenka Šmatelková – třídní učitelka

2016/6-odklad
2016/2
2016/8-odklad
2016/5-VE
2016/7-odklad
2016/8
2016/4-VE
2016/11-dodatečný odklad
2016/16
2016/1-odklad
2016/31
2016/33
2016/2-odklad
2016/41
2016/1-VE
2016/44
2016/52
2016/55
2016/60
2016/67

Seznam žáků 1.B
Školní rok 2016/2017 – Mgr. Kateřina Žůrková – třídní učitelka

2016/18
2016/4
2016/10
2016/12
2016/13
2016/7-VE
2016/19
2016/27
2016/6-VE
20146/4-odklad
2016/35
2016/37
2016/43
2016/2-VE
2016/46
2016/47
2016/9-odklad
2016/5-odklad
2016/3-VE
2016/10-dodatečný odklad