Rybářská beseda

28.06.2023

Dne 26. 6. 2023 proběhla na škole pro vybrané zájemce beseda s panem Františkem Žákem, který je dlouholetým členem Českého rybářského svazu, velkým ochráncem přírody a bez nadsázky nejzdatnějším rybářem v našem kraji. Bezmála tříhodinová přednáška osvětlovala výklad rybářského práva, povinnosti členů a rybníkářství celkově. Probrány byly druhy ryb, obojživelníků, plazů, savců a ptáků vázaných na vodní prostředí i rozdělení vod. Následovalo povídání o rybářské stráži, o chráněných, ohrožených ale také invazivních druzích ryb. Velmi poutavá byla ukázka vypreparovaných hlav a požerákových zubů, doplněná obrázkovým přehledem. Žáci byli seznámeni s kroužkem pro děti a webovými stránkami. Vše bylo zpestřeno historkami od vody. Děti byly velice spokojené a měly spoustu dotazů.

Tímto panu Františku Žákovi děkuji za skvělou přednášku a těšíme se na další spolupráci.

Karolina Žáková