ROZUMBRADA 2022

06.04.2022

Po „covidové“ přestávce se děti naší školní družiny zúčastnily vědomostní soutěže Rozumbrada. V jednotlivých odděleních děti řešily úkoly z různých oblastí, a to jak z českého nebo anglického jazyka, prvouky, úkolů na postřeh a dalších.
Všichni účastníci soutěže obdrželi sladkou odměnu a děti na prvních, druhých a třetích místech i malý dárek.
Stupně vítězů letos obsadili tito žáci: V kategorii prvních tříd získali  1. místo  E. Bučková a L. Klézlová, 2. místo S. Pavelka a B. Žilová a na 3. místě se umístila L. Polonyi. Z druhých tříd si nejlépe vedli Š. Jurajda  a J. Juřicová na   1. místě, na 2. místě H. Mizerová, A. Chlevišťan a P. D´Agnolo a 3. místo společně obsadili L. Tvarůžek s O. Klézlem. S úkoly pro třetí třídy si nejlépe poradili S. Pelc na 1. místě, V. Petr na 2. místě a A. Dubovská na 3. místě. Společnou kategorii čtvrtých a pátých tříd obsadil na 1. místě T. Pelc (5. tř.), na 2. místě P. Prekrški (5. tř.) a E. Mizerová (4. tř.) se Š. Plávodskou (4. tř.) obě na 3. místě.
Tato akce byla podpořena grantem města Odry.

S. Boháčová, vychovatelka ŠD

Nebyly nalezeny žádné obrázky