Rozpis besed s preventivní tematikou ve školním roce 2016-2017

28.11.2016

Lektor: Bc. Alexandr Dresler
Učebna: PC s interaktivní tabulí nebo 9.A, pokud bude obsazena PC

Termíny a témata:

ST 30.11.
2.a 3. hod 9.A Právní odpovědnost mladistvých
4.a 5. hod 9.B Právní odpovědnost mladistvých

ST 21.12.
1. a 2. hod 7.B Kouření a alkohol
3. a 4. hod 7.A Kouření a alkohol
5. a 6. hod 7.C Kouření a alkohol

ČT 2.2.
2. a 3. hod 8.A Drogy, závislosti a práce streetworkera
4. a 5. hod 8.B Drogy, závislosti a práce streetworkera

PO 6.2.
2. a 3. hod 6.A Rizika spojená s častým používáním počítačů, internetu
4. a 5. hod 6.B Rizika spojená s častým používáním počítačů, internetu

únor 2017
5.A Bezpečí internetového prostředí
5.B Bezpečí internetového prostředí