Q-Ed, druhý mezinárodní projekt Erasmus+

19.02.2021

Naše škola se po úspěšném podání žádosti zapojí do dalšího mezinárodního projektu programu Erasmus+, tentokrát se jedná o dvouletý projekt s názvem Q- Ed, což je zkratka pro „ Equalizing the changes of success in life of pre-university students through a quality digital education“ (v překladu „Srovnávání úspěšnosti v životě žáků prostřednictvím kvalitního digitálního vzdělávání “.
Projekt vznikl z iniciativy rumunské národní inspekce. Dalšími partnerskými školami jsou školy z Bukurešti a finských Helsinek. Můžeme se tedy pyšnit tím, že se naše škola opět stane institucí skutečně evropskou, ale současná epidemiologická situace těmto a podobným projektům moc nepřeje a tudíž dochází k posunům plánovaných aktivit a výjezdů a nikdo nedokáže predikovat, jak to bude s celou realizací nejen tohoto, ale i druhého našeho školního mezinárodního projektu.
Prostředky na spolupráci se zahraničními školami poskytuje Evropská unie, naše škola na realizaci tohoto projektu získala dohromady 31 561 EUR.
Tento projekt je primárně určen učitelům