Projektový týden ve 4. A (Mikroregion Odersko)

04.11.2023

Pro naše čtvrťáky začal tento školní rok spoustou změn – přesun na velkou budovu, změna třídní učitelky, nové předměty.. A jedním z takových předmětů je také vlastivěda, ve které se hned v úvodu žáci seznamují s informacemi, týkající se České republiky. Abychom se ale mohli věnovat celé republice, měli bychom nejdříve znát vše podstatné o našem městě a jeho okolí. Proto jsme v měsíci říjnu realizovali projekt „Mikroregion Odersko“. S žáky jsme během jednoho týdne absolvovali několik exkurzí napříč naším městem. Jako první jsme zavítali do Muzea Oderska, poté nás pan Hubáček provedl Pásovou ulicí k místní baště, kam jsme mohli rovněž nahlédnout. Dalším objektem našeho zájmu byla Katovna, kde se žáci rozdělili do třech skupin a komentovaná prohlídka mohla začít. Všechny nabyté vědomosti jsme si poté mohli ověřit na rozmanitých úkolech, na kterých jsme pracovali již ve škole. Neplánovaně jsme zavítali také do hřbitovní kaple sv. Rodiny, kde jsme si vyzkoušeli, jak fungují zdejší varhany. Dozvěděli jsme se také, že malby na stěnách byly odkryty celkem nedávno a mají velkou kulturní hodnotu.
Během tohoto projektového týdne se zapojili všichni zúčastnění žáci.
Děti celou dobu pracovaly ve svých skupinkách, pomáhaly si a podporovaly se.
Věřím, že díky tomuto získaly větší rozhled, dozvěděly se spoustu nových, zajímavých informací o našem městě a jeho okolí.
Na závěr si každý vybral, co mu je nejbližší, co ho nejvíce zaujalo a oslovilo.. a výstupem našeho projektu jsou omalovánky, které se čtvrťákům velice povedly, více fotografií naleznete na web. stránkách 4.A.
Všem dětem patří veliká pochvala!!

tř. uč. 4.A Sandra Baršová