Projektový den v planetáriu

12.11.2019

V souladu se školním vzdělávacím programem Šablony II. jsme navštívili s žáky 5. tříd začátkem října Planetárium v Ostravě, kde jim byl odborným komentářem a zajímavou projekcí přiblížen Vesmír a jednotlivé planety, což bylo pro děti přínosné z hlediska nových poznatků a představ o Vesmíru. 

Žáci se blíže seznámili se Sluneční soustavou a jejími planetami, s oběžnicí Země -Měsícem, polohou Slunce v Galaxii i s některými souhvězdími.  Do pracovních listů zapisovali odpovědi na otázky, na které našli odpovědi na vystavených panelech.

Získané poznatky jsme dále využili v hodinách matematiky, v literární výchově, ve výtvarné i v pracovní výchově. 

Mgr. L. Sedláková, Bc. Š. Karolová, T. Hluchník

Nebyly nalezeny žádné obrázky