Projektové dny o prázdninách

22.07.2020

V úterý 7.7.2020 proběhl v ŠD projektový den „KUCHAŘ“.

Projektové vzdělávání probíhalo v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí, které byly vedeny k samostatnému zpracování určitých úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti a využívání svých znalostí. Dále rozvíjely své komunikační dovednosti, estetické cítění, sebeobslužné návyky a jemnou motoriku.

Paní Marie Holišová je vyučená kuchařka a pracovala jako kuchařka 41let. Naposledy v místní mateřské škole. Momentálně si užívá zasloužený důchod. 😊

S dětmi jsme si nejprve povídali o povolání kuchaře – co vlastně musí umět, jak dlouho se studuje, pracovní oblečení, výhody a nevýhody a podobně. Menu bylo domluvené předem – Boloňské špagety a jako dezert čokoládové a jablečné muffiny. Každý přiložil ruku k dílu – krájení cibule, míchání masa, strouhání sýru, příprava těsta na muffiny, strouhání a krájení jablek, prostírání stolu, mytí a uklízení nádobí. Součástí obědu je i správné stolování. Také oku musí jídlo lahodit. Připomněli jsme si nejdůležitější zásady. Na oběd jsme pozvali i paní ekonomku školy, paní Zavadilovou, které moc chutnalo. Jako ostatně nám všem. 😊

Touto cestou bych ještě jednou ráda poděkovala paní Holišové za její ochotu, vstřícnost a hlavně kuchařské umění.

Ve středu 8.7.2020 proběhl projektový den ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm „JAK SE NA DĚDINĚ ŽILO“ .   

Projektové vzdělávání probíhalo v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí, které byly vedeny k samostatnému zpracování určitých úkolů, využívání svých znalostí a umění naslouchat. Dále rozvíjely své komunikační dovednosti, logické uvažování, porozumění textu, orientace, lásku k přírodě a zvířatům, slovní zásobu a hrubou motoriku.

Výlet nám nezačal zrovna nejlépe ☹ hned první přípoj v NJ nám ujel. S menším zpožděním jsme dorazili do cíle. Děti dostaly Hledačku s tajenkou, kde byl popis trasy a tajemné předměty a místa, jejichž názvy musely děti vyluštit. Během trasy jsme navštívili školu, v chalupách nás „selky“ seznámily s životem na dědině a na konci cesty jsme v hospodě Na posledním groši načerpali nové síly výborným obědem. Po jídle si děti měly vyrobit „klapačku“ – hračku našich předků. Jelikož jsme měli časový skluz, hračku si děti sestavily až další týden ve škole.

Ve čtvrtek 9.7.2020 proběhl projektový den ve Františkově dvoře na Klokočově „NA STATKU“ .

Projektové vzdělávání probíhalo v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí, které byly vedeny k samostatnému zpracování určitých úkolů, využívání svých znalostí a umění naslouchat. Dále rozvíjely své komunikační dovednosti, lásku k přírodě a zvířatům, slovní zásobu a hrubou motoriku.

Ráno jsme s dětmi vlakem dojeli do Vítkova, odkud jsme pěšky po turistické stezce došli do Klokočova. V hřebčíně nás přivítala paní Zemanová, která byla našim průvodcem. Děti se dozvěděly, která zvířata se na statku chovají, jak je třeba se o ně starat, jaký užitek mají pro člověka a že práce u zvířat trvá sedm dní v týdnu a 12 měsíců v roce. Zopakovali jsme si názvy různých zvířat – samec, samice a mládě. Všechny děti, včetně vychovatelek 😉 se projely na koních. V restauraci pana Volného jsme si dali vynikající oběd. Čerstvý vzduch udělal své, protože děti snědly všechno. Při pohledu na velikost porcí jsme tomu ani nechtěly věřit. 😊 Poledního klidu děti využily k řádění na dětském hřišti. Na závěr nás čekala projížďka „koněbusem“ po loukách na Klokočově.

Všechny projektové dny byly financovány z projektu „ŠABLONY 2019 NÁM POMÁHAJÍ“ . Na stránkách naší školy se můžete podívat na bohatou fotodokumentaci.

Šumberová Mirka

Nebyly nalezeny žádné obrázky