Projekt šablony nám pomáhají

22.12.2017

Projekt Šablony 2017 nám pomáhají

Smyslem projektu je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Výzva má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení škol a pedagogů a personální podporu škol.

Aktivity pro základní školy
1. Personální podpora ZŠ
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Naše škola si vybrala tyto aktivity:
ad 1/ – školní psycholog 0,5 úvazku /1x/
          – školní asistent 0,5 úvazku /1x/

ad 2/ – 80 hodinový kurz Aj /1x/
           – tandemová výuka / dva vyučující v jedné vyuč. hodině /8x/

ad 3/ – čtenářský klub /1x/
           – klub zábavné logiky a deskových her /2x/
           – doučování žáků ohrožených školním neúspěchem /3x/

ad 4/ – odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků /2x/

Tento projekt /CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003827/ probíhá v letech 2017-2018 a přispěje ke zlepšení výchovně vzdělávací práce na naší škole.