Projekt Roboti

16.09.2020

V červnu minulého školního roku jsme v rámci výuky matematiky ve škole sestavovali roboty z různých těles, kvádrů, krychlí, válců apod. V letošním školním roce jsme uspořádali hlasovací soutěž o nejoriginálnějšího robota. Do soutěže se zapojili žáci 7.tříd a sestavili celkem 10 obdivuhodných dílek. Rodiče a učitelé rozhodli svými hlasy takto:

1. místo: KOLO KOMENDA (7.A – Marie Šustková, Eliška Korytářová, Anna Dubovská)

2. místo: KAMIL (7.C – Samanta Siváková, Lucie Stuchlíková, Klára Žůrková, Natálie Ostašová, Pavlína Kelnarová)

3. místo: KARLÍK (7.C –  David Rata, Vojta Chudý, Jan Pavlík, Petr Hranický, Dinh Tuan Nguyen)

Žáci a učitelé matematiky 7.ročníků

Nebyly nalezeny žádné obrázky